Miško kirtimas

Sanitariniai miško kirtimai

Miško kirtimai, kai, siekiant išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo, kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų prevencija.

Ugdomieji miško kirtimai

Tai miško kirtimai nebrandžiame medyne, vykdomi siekiant išauginti tam tikros rūšių sudėties ir geros kokybės produktyvų medyną.

Plynieji miško kirtimai

Tai pagrindiniai miško kirtimai, kai biržėje iškertami visi medžiai, išskyrus sėklinius, biologinei įvairovei svarbius medžius, saugomą pomiškį.

Palikti užklausą